TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - CAM KẾT

TẦM NHÌN

Tập thể Nhất Điền chúng tôi tạo ra một môi trường hệ sinh thái kết nối tất cả, là nhân tố thay đổi tích cực nền nông nghiệp Việt Nam và Thế Giới.

SỨ MỆNH

Nhất Điền là nơi kết nối, trao đổi, cung cấp thông tin và mang đến giá trị lớn nhất có thể cho các đối tác và bà con nông dân.

CAM KẾT

1. Nhất Điền cam kết mang lại kết quả cao hơn giá trị khách hàng bỏ ra

2. Nhất Điền cam kết bảo mật thông tin khách hàng và doanh nghiệp khách hàng

3. Nhất Điền cam kết tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp

4. Nhất Điền cam kết nâng cao và đào tạo cán bộ công nhân viên để luôn đáp ứng nhu cầu của khách hàng

5. Nhất Điền cam kết tính nhất quán, sự cân bằng và lòng biết ơn đối với tất cả

6. Mỗi một ngày là một niềm vui, một thành công cho đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên.

                                                                                                   


Đã thêm vào giỏ hàng