Chính sách bảo mật

Để bảo vệ quyền lợi của quý khách hàng tại Nhất Điền chúng tôi xin cam kết bảo mật chi tiết sau đây:

Cảm ơn quý khách đã truy cập vào website ! 

1. VỀ VIỆC NHẤT ĐIỀN THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN    

Thông tin cá nhân: Họ và tên, địa chỉ email, giới tính.    

Nhất Điền cũng yêu cầu Khách hàng cung cấp một số thông tin thêm mà Nhất Điền có thể sử dụng để chứng thực tài khoản của Khách hàng hoặc xác định và quản trị rủi ro, ví dụ ngày sinh của Khách hàng và các thông tin khác.    

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại Website chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của Khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của Khách hàng sẽ không được lưu giữ.    

2. VỀ VIỆC NHẤT ĐIỀN SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN    

Thông tin của khách hàng được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống Website. Nhất Điền sử dụng thông tin Khách hàng để:    

- Cung cấp một số tiện ích, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ khách hàng    

- Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng Website

- Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam    

Nhất Điền hiểu rằng quyền lợi của khách hàng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của Nhất Điền nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ qua số điện thoại: Mr. Cương - 0908586075.

3. VỀ VIỆC NHẤT ĐIỀN CUNG CẤP THÔNG TIN CÁ NHÂN CHO BÊN THỨ BA    

Nhất Điền không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp phải thực hiệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu các đơn vị này có yêu cầu đặc biệt, hoặc nếu Khách hàng có những hành động vi phạm pháp luật.    

 

Nhất Điền xin cám ơn quý khách !


Đã thêm vào giỏ hàng